Tytuł szkolenia

Listen and Speak in English: Yes, We Can. Słuchanie i mówienie po angielsku: dam radę - poziom średniozaawansowany wyższy

Termin

19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022 r.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne, czwartki 14.00-15.30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Adresatem kursu są osoby, które czasem posługują się angielskim (lub właśnie nie mają takiej możliwości) i dlatego nie łatwo im aktywnie słuchać i mówić w sytuacjach związanych z pracą, czy w codziennych dyskusjach. Kurs na poziomie: B2/ B2+ 

Cele

Udoskonalenie bardziej płynnego mówienia i rozumienia po angielsku, w kontekście pracy i dyskusji. Opanowanie strachu przed mówieniem. Pokazanie jak inni radzą sobie z podobnymi barierami     

Program

Practice makes perfect. Uczenie się języka poprzez praktyczną komunikację. Po analizie potrzeb grupy,  materiały na zajęcia i listy słów i ćwiczeń będą dostępne w logicznej i przyjaznej formie będą dostępne  dla uczestników. Zróżnicowanie źródeł poprawi atrakcyjność i efektywność nauki