Tytuł szkolenia

Lider prostego języka

Termin

26-03-2019

Termin

26.03.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji publicznej
 • decydenci i wyższa kadra kierownicza
 • osoby, które brały udział w warsztatach z prostego języka
 • i chciałyby poszerzyć wiedzę o kontekście i założeniach ruchu upraszczania komunikacji urzędowej

Cele

Przygotowanie uczestników do wprowadzania zmian języka w urzędzie

Efekty szkolenia

 • poprawa kompetencji językowych uczestników
 • nabycie umiejętności motywowania i inspirowania urzędników do zmiany postaw i praktyk językowych
 • nabycie umiejętności oceny jakości tekstu urzędowego 

Program

 • Założenia ruchu prostego języka urzędowego
 • Dlaczego język urzędowy w Polsce warto zmienić?
 • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jak zmieniać teksty urzędowe?