Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Kurs języka ukraińskiego (poziom podstawowy – bez testu kwalifikacyjnego)

Termin

19-09-2022

Termin

19.09-16.12.2022

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych wtorek i piątek w godz. 8:00-9:30 

Forma zajęć

Szkolenie online: Aktywizujące ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych, praca nad strukturami gramatycznymi i słownictwem.

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Julia Wawrzyńska

Adresat

Pracownicy administracji pragnący poznać podstawy języka ukraińskiego

Cele

Nabycie umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na poziomie podstawowym

Program

Kurs języka ogólnego od poziomu A1 w skali Rady Europy zakładający wykorzystanie nowoczesnych podręczników i materiałów źródłowych; kurs zakłada również wprowadzenie elementów języka administracji.

Kurs na poziomie podstawowym, zakres leksykalny : m.in. alfabet, dane osobowe (wiek, stan cywilny, adres, narodowość, etc.), kraje, zawody, zainteresowania, rodzina etc.