Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Kurs języka rosyjskiego : praktyka komunikacji od podstaw (poziom podstawowy – bez testu kwalifikacyjnego)

Termin

19-09-2022

Termin

19.09.-16.12.2022

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych wtorek i czwartek w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Szkolenie online: ćwiczenia praktyczne, zadania sytuacyjne, praca w parach i w grupach, odgrywanie ról. Wykorzystanie zadań kreatywnych. Wykorzystanie materiałów audio i wideo.

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji rozpoczynający naukę języka rosyjskiego i pragnący opanować leksykę dnia codziennego z elementami języka administracji oraz zasady gramatyczne na poziomie początkującym

Cele

Koncentracja na głównych działaniach językowych: recepcji, produkcji, interakcji i mediacji na poziomie początkującym. Kształtowanie kompetencji językowych, które pozwolą na w miarę swobodną komunikację w  języku rosyjskim w zakresie tematów przewidzianych programem.

Program

Kurs języka ogólnego na poziomie  0 - A1/A2 w skali ESOKJ .  Tematyka zajęć: 1. LEKSYKA: Wprowadzenie alfabetu rosyjskiego, rosyjskie imiona i imiona odojcowskie, zawody i miejsca pracy, poszukiwanie pracy, zatrudnienie, kraje i narodowości, określanie wieku,  autoprezentacja, plan dnia, miejsce zamieszkania – miasto/wieś, mieszkanie i pomieszczenia w domu, zdrowie i choroby, zdrowy styl życia. 2. GRAMATYKA: Czasowniki I i II koniugacji, tworzenie czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki I,II,III deklinacji, przymiotniki – końcówki rodzajowe i odmiana, , liczebniki, połączenia liczebników z rzeczownikami.