Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Kurs języka francuskiego z elementami języka administracji (poziom podstawowy – bez testu kwalifikacyjnego)

Termin

19-09-2022

Termin

19.09.-16.12.2022

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych wtorek i piątek w godz. 14:00–15:30

Forma zajęć

Szkolenie online: Aktywizujące ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych, praca nad strukturami gramatycznymi i słownictwem.

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji pragnący poznać podstawy języka francuskiego

Cele

Nabycie umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na poziomie podstawowym

Program

Kurs języka ogólnego od poziomu A1 w skali Rady Europy zakładający wykorzystanie nowoczesnych podręczników i materiałów źródłowych; kurs zakłada również wprowadzenie elementów języka administracji.