Tytuł szkolenia

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Termin

04-11-2019

Termin

4.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z warsztatem

Liczba uczestników

20 osób

Koszt

540.00 PLN

Prowadzący

Katarzyna Styk

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej zaangażowani zawodowo
 • w działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pracownicy administracji publicznej związani zawodowo ze Strategią na rzecz Osób Niepełnosprawnych i/lub Programem Dostępność Plus
 • pracownicy administracji publicznej zainteresowani tematem niepełnosprawności

Cele

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym tematem niepełnosprawności oraz zdobycie przez nich wiedzy na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przydatnej w przyszłej pracy zawodowej jak również w codziennym życiu.

Efekty szkolenia

 • zwiększenie efektywności wykonywania obowiązków służbowych
 • poszerzenie horyzontów myślowych
 • rozwój osobisty

Program

 • Niepełnosprawność. Wprowadzenie do tematu

Skala zjawiska
Niepełnosprawność prawna i biologiczna. Definiowanie niepełnosprawności
Orzekanie o niepełnosprawności w Polsce
Krajowe systemy orzecznicze
 Źródła danych o osobach niepełnosprawnych w Polsce

 

 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Zasady ogólne i zakres.

Istota, cel Konwencji
Definiowanie osoby niepełnosprawnej w Konwencji. Społeczny model niepełnosprawności
Zasady ogólne i zakres
Racjonalne usprawnienia
Dostępność
Projektowanie uniwersalne

 

 • Wdrażanie i monitorowanie postanowień Konwencji na gruncie krajowym

Polska droga do ratyfikacji Konwencji.
Polskie rozwiązania w zakresie koordynacji wykonywania postanowień Konwencji w Polsce.
Obowiązki Państw-Stron Konwencji.
Rola Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych.

 

 • Projektowanie potencjalnych rozwiązań w kontekście wykonywania niektórych postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych