Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Konsultacje społeczne: jak przygotować urząd

Termin

06-04-2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na tekstach

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • Pracownicy merytoryczni oddelegowani do prowadzenia konsultacji społecznych
 • Kierownicy jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie konsultacji
 • Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku instytucji oraz informację i promocję

Cele

Zwiększenie skuteczności planowanych konsultacji społecznych i uzyskanie wartościowych wyników ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej

Efekty szkolenia

 • Umiejętność precyzyjnego określenia przedmiotu  i celów konsultacji
 • Określenie przebiegu konsultacji i ich formy oraz prewencja sytuacji konfliktowych
 • Organizacja pracy i zakres zadań przy konsultacjach w zależności od ich skali, współpraca z moderatorami

Program

 • Konsultacje społeczne: kontekst prawny, wartość partycypacji
 • Definicja celów konsultacji: jak uniknąć ryzyka oskarżeń o manipulację
 • Określenie wpływu uczestników konsultacji na podejmowane decyzje
 • Planowanie spotkań konsultacyjnych: liczba uczestników, rola urzędu, planowanie agendy (programu)
 • Formy konsultacji – od spotkań do konsultacji on-line
 • Rola moderatorów: kiedy zatrudnić, jak określić zakres zadań i odpowiedzialności
 • Miejsce konsultacji: gdzie organizować, jak zapewnić sprawny przebieg spotkań
 • Komunikacja i promocja konsultacji