Tytuł szkolenia

Komunikacja asertywna jako kluczowa kompetencja kadr

Termin

05-06-2023

Termin

5.06.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla,w administracji publicznej i biznesie

Cele

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik komunikacji interpersonalnej.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają zasady skutecznej komunikacji asertywnej, podniosą samoświadomość w zakresie własnych granic oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności. Uczestnicy poznają techniki asertywności, nauczą się komunikatów asertywnych, będą umieli wyrażać opinię, krytykę oraz prośbę w sposób asertywny. Poznają schemat dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów. Będą mieli świadomość postaw agresywnych , uległych i asertywnych i korzyści z każdego zachowania. Podniosą pewność siebie  w relacjach z innymi, będą umieli obronić się przed słownym atakiem i krytyką w sposób asertywny, bez poczucia porażki lub winy. Uczestnicy nauczą się budować pozytywne relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji, nauczą się argumentować i będą mogli świadomie kształtować relacje w życiu zawodowym i osobistym.

Program

1.Pojęcie asertywności

2.Rodzaje granic i sposoby ich obrony w życiu zawodowym i prywatnym

 3.Umiejętność rozróżniania postawy asertywnej – agresywnej- uległej.

 4.Asertywna reakcja na krytykę .

5. Techniki komunikacji asertywnej

-parafrazowanie

-istota komunikatu zwrotnego

-przypuszczanie

-perswazja a manipulacja

6.Jak radzić sobie z agresją przełożonego/pracownika?

 7.Jak radzić sobie z uległością swoją i pracownika ?

 8.Asertywna odmowa

9.Rola komunikatu „JA” – warsztat

10.Asertywne sposoby wyrażania próśb i poleceń.

11.Omówienie aspektów monologu wewnętrznego.

12.Znaczenie : „MUSZĘ „ „POWINIENEM” „DECYDUJĘ” „WYBIERAM” w komunikacji interpersonalnej.

13.Techniki asertywności – praktyczne wykorzystanie w scenkach.