Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Klient, obywatel, człowiek – profesjonalna obsługa w urzędzie (kontakt telefoniczny)

Termin

16-05-2016, 17-05-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • osoby zatrudnione na stanowiskach sekretarskich i obsługowych w urzędach administracji publicznej
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za komunikację z obywatelami/sprawy obywatelskie
 • pracownicy, którzy obsługują lub zamierzają obsługiwać programy, projekty w administracji publicznej i przewidują liczne kontakty telefoniczne z osobami z zewnątrz 

Cele

 • zwiększenie świadomości uczestników co do reprezentowania przez nich postawy pro-obywatelskiej, która zapewni odpowiedni poziom jakości obsługi w urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi telefonicznej
 • doskonalenie umiejętności  uczestników  w zakresie badania oczekiwań rozmówcy i empatycznej postawy w stosunku do rozmówcy 

Efekty szkolenia

Zwiększenie umiejętności prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych z obywatelami

Program

 • Jakość w obsłudze obywatela  w administracji publicznej
  • Rola urzędu, interesy i potrzeby obywatela  a postawa pracownika urzędu
  • Główne zasady obsługi obywateli
  • Korzyści vs. problemy wynikające z kontaktów telefonicznych
  • Doświadczenia biznesu a specyfika funkcjonowania administracji w zakresie obsługi klienta
 • Struktura rozmowy
  • Powitanie i badanie motywów rozmowy
  • Zbieranie informacji i badanie oczekiwań rozmówcy (identyfikowanie potrzeb rozmówcy, profesjonalne zadawanie pytań, aktywne słuchanie, precyzja formułowania komunikatów, pokonywanie oporu i niechęci rozmówcy)
  • Propozycja rozwiązania i podsumowanie ustaleń rozmowy
  • Elokwencja i bogactwo języka vs zrozumiały przekaz
 • Emocje i psychologia w procesie obsługi obywatela
  • Empatia, komunikatywność i otwartość
  • Trudne rozmowy i źródło agresywnych postaw
  • Pokonywanie własnej niechęci i rutyny i kontrolowanie emocji
  • Krytyka, zdenerwowanie i emocje rozmówcy
  • Asertywność a agresja i uległość