Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Klient, obywatel, człowiek – profesjonalna obsługa w urzędzie (kontakt telefoniczny)

Termin

13-04-2015, 14-04-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Andrzej Zabawa

Adresat

 • osoby zatrudnione na stanowiskach sekretarskich i obsługowych w urzędach administracji publicznej
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za komunikację z obywatelami/sprawy obywatelskie
 • pracownicy, którzy obsługują lub zamierzają obsługiwać programy, projekty w administracji publicznej i przewidują liczne kontakty telefoniczne z osobami z zewnątrz

Cele

 • zwiększenie świadomości uczestników co do reprezentowania przez nich postawy pro-obywatelskiej, która zapewni odpowiedni poziom jakości obsługi w urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi telefonicznej
 • doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie badania oczekiwań rozmówcy i empatycznej postawy w stosunku do rozmówcy

Efekty szkolenia

Zwiększenie umiejętności prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych z obywatelami

Program

SZKOLENIE REKOMENDOWANE PRZEZ SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ

1. Jakość w obsłudze obywatela  w administracji publicznej

 • Rola urzędu, interesy i potrzeby obywatela  a postawa pracownika urzędu
 • Główne zasady obsługi obywateli
 • Korzyści vs. problemy wynikające z kontaktów telefonicznych
 • Doświadczenia biznesu a specyfika funkcjonowania administracji w zakresie obsługi klienta

2. Struktura rozmowy

 • Powitanie i badanie motywów rozmowy
 • Zbieranie informacji i badanie oczekiwań rozmówcy (identyfikowanie potrzeb rozmówcy, profesjonalne zadawanie pytań, aktywne słuchanie, precyzja formułowania komunikatów, pokonywanie oporu i niechęci rozmówcy)
 • Propozycja rozwiązania i podsumowanie ustaleń rozmowy
 • Elokwencja i bogactwo języka vs zrozumiały przekaz

3. Emocje i psychologia w procesie obsługi obywatela

 • Empatia, komunikatywność i otwartość
 • Trudne rozmowy i źródło agresywnych postaw
 • Pokonywanie własnej niechęci i rutyny i kontrolowanie emocji
 • Krytyka, zdenerwowanie i emocje rozmówcy
 • Asertywność a agresja i uległość