Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Kariera w instytucjach unijnych – konkursy EPSO, część 2 – Assessment Centre

Termin

26-05-2015, 27-05-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 10.30-17.30

Forma zajęć

ćwiczenia charakterystyczne dla Assesment Centre

Liczba uczestników

12

Koszt

1040.00 PLN

Prowadzący

Ewa Hartman

Adresat

  • pracownicy administracji publicznej każdego szczebla, którzy chcą dobrze przygotować się do drugiego etapu konkursu Europejskiego Centrum Doboru Kadr (EPSO),
  • absolwenci wyższych uczelni, którzy rozważają ubieganie się o zatrudnienie w instytucjach unijnych,
  • osoby, które zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, gdzie nabór przebiega w oparciu AC.

Cele

Zapoznanie uczestników ze specyfiką procesów selekcji EPSO, w tym przeprowadzenie ich przez symulację drugiego etapu konkursu EPSO – Assessment Centre.

Efekty szkolenia

  • pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki drugiego etapu konkursu EPSO
  • zaznajomienie się z metodą Assessment Centre umożliwiające przygotowanie się do konkursu EPSO

Program

Podczas symulacji EPSO Assesment Centre uczestnicy będą wykonywać następujące ćwiczenia:

  1. studium przypadku – krótka wypowiedź pisemna przygotowywana w oparciu o dostarczone uczestnikowi materiały
  2. group exercise – słuchacze zostaną podzieleni na 2 grupy i w każdej z nich zostanie im przydzielone zadanie, które będzie należało wykonać w określonym czasie zespołowo
  3. oral presentation – słuchacze będą prezentować ustnie swoje stanowisko w oparciu o dostarczone im materiały
  4. structured interview – każdy z słuchaczy dostanie pytanie i będzie proszony o udzielenie na nie zwięzłej odpowiedzi bez możliwości uprzedniego przygotowania się.

Główna część szkolenia – symulacja obejmująca kolejne części wymienione powyżej, będzie odbywać się w języku angielskim. Informacja zwrotna dla uczestników będzie udzielana w języku polskim.