Tytuł szkolenia

Język światowej gospodarki (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023

Termin

28-30.11.2023

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych, 

 3 dni - 09:30–11:00 / przerwa / 11:20-12:50

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

660.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego i poprawa płynności mówienia, szybkie oswojenie ze słownictwem ekonomicznym, doskonalenie sprawności językowej urzędnika w kontakcie z anglojęzycznymi materiałami oraz pracą w środowisku międzynarodowym

Program

Tendencje na światowych rynkach (w tym zasoby, inflacja, recesja, łańcuchy dostaw, technologie i miejsca pracy), ranking PKB i inne (lepsze?) oceny państw, globalizacja i jej potencjalne odwrócenie, sankcje, itd. Czytanie, oglądanie i słuchanie oryginalnych materiałów, elementy tłumaczeń, dyskusja.