Tytuł szkolenia

Język dyrektywy i orzeczeń TSUE (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

04-06-2024, 05-06-2024, 06-06-2024

Termin

4-6.06.2024

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych, godz. 9:30 - 12:50

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

690.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Cele

Zaznajomienie uczestników ze specyfika języka dyrektywy, jak również wyrażeniami charakterystycznymi dla tego dokumentu oraz zapoznanie z wybranymi wyrokami ETS.

Program

Dyrektywa jako przykład (nie koniecznie typowy) dokumentu pisanego językiem prawniczym / wyrażenia typowe / przykłady orzeczeń TSUE, i czytania ze lepszym zrozumieniem tych złożonych tekstów w języku angielskim / ciekawe i/lub kontrowersyjne „mini-case studies”