Tytuł szkolenia

Język administracji - poziom średniozaawansowany wyższy

Termin

19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne, środy godz. 15:10 - 16:40

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

9

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Dla uczestników chcący doskonalić umiejętności językowe w kontekście urzędniczym.

Cele

Zaznajomienie uczestników z typowym językiem angielskim używanym w środowisku administracyjnym (w kraju w kontekście służb cywilnych wybranych państw, ale także w instytucjach ponadnarodowych i międzynarodowych).

Program

Praca z tekstem (słownictwo formalne i administracyjne), słuchanie oryginalnych nagrań, elementy wypowiedzi na piśmie, elementy tłumaczeń, prezentacja opinii/stanowisk. Tematyka służby cywilnej, m.in.: praca w administracji w różnych krajach i instytucjach – rekrutacja, motywacja, ocena, sektor prywatny versus publiczny, itd.; rejestr językowy (w tym język urzędowy przyjazny obywatelom i Plain English campaign) i przykłady autentycznych dokumentów (np. kodeksy postępowania, raporty i korespondencje związane z kluczowymi procedurami i politykami rządowymi); język legislacji i język statystyki (elementy najbardziej typowe i kluczowe dla urzędników), itd.