Tytuł szkolenia

Jak kształtować relacje zewnętrzne i wewnętrzne w urzędzie poprzez profesjonalne działania public relations?

Termin

11-10-2017, 12-10-2017

Termin

11-12.10.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja

Liczba uczestników

16

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • specjaliści ds. komunikacji społecznej i obsługi prezydialnej
 • dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych ds. public relations i komunikacji społecznej
 • rzecznicy prasowi

Cele

Doskonalenie umiejętności zarządzania relacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi w urzędzie poprzez planowanie i prowadzenie profesjonalnych i efektywnych działań public relations

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy na temat kluczowych zagadnień z zakresu public relations, w tym poznanie aktualnych trendów i dobrych praktyk w tej dziedzinie w administracji publicznej
 • rozwój umiejętności przydatnych w działaniach, związanych z kształtowaniem wizerunku urzędu lub instytucji publicznej

Program

 • Specyfika public relations w administracji publicznej, w tym czynniki wpływające na wizerunek urzędów i instytucji publicznych
 • Prezentacja wyników badań i dobrych praktyk w zakresie public relations w urzędach
 • Planowanie działań PR w urzędzie i zasady tworzenia strategii public relations, w tym:
  • określanie celu strategicznego i celu komunikacyjnego,
  • grupy docelowe,
  • kluczowe przekazy,
  • taktyka,
  • narzędzia PR,
  • harmonogram i budżet;
 • Komunikacja wewnętrzna, w tym najważniejsze metody i narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu relacji wewnętrznych
 • Kontakty z dziennikarzami, w tym:
  • zasady pisania informacji prasowych i sprostowań oraz przeprowadzania autoryzacji,
  • sposoby przygotowywania konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami; 
 • Planowanie i organizacja eventów
 • Obsługa prezydialna kierownictwa urzędu, w tym przygotowywanie udziału członków kierownictwa w oficjalnych spotkaniach oraz precedencja stanowisk kierowniczych w Polsce
 • Internet i media społecznościowe w działaniach komunikacyjnych urzędów
 • Wyzwania i perspektywy rozwoju PR w administracji publicznej