Tytuł szkolenia

Intensywny trening językowy - O prawie UE po angielsku (NOWOŚĆ) (poziom zaawansowany)

Termin

03-10-2017, 04-10-2017, 05-10-2017

Termin

3-5.10.2017

Czas trwania

3-5.10.2017 r. w godz. 10:00-16:00
(20 godzin lekcyjnych)

Forma zajęć

Praca z tekstem; analiza dokumentów, ćwiczenia typu ”case study” w grupach; słuchanie, dyskusja

Liczba uczestników

6-10 osób

Koszt

550.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej z dobrą znajomością języka angielskiego korzystający z dyrektyw lub dokumentów związanych z procedurami legislacyjnymi UE

Cele

Pełniejsze zaznajomienie uczestników ze specyfiką języka prawa; w tym dyrektyw, orzeczeń i ustanowienia prawa UE

Program

 • case studies – praktyczne ćwiczenia i wskazówki nt.:
  • tworzenia prawa i jego wdrażania,
  • kontrowersyjnych dyrektyw i orzeczeń TSUE,
  • zgodności procedury naruszenia;
 • wyrażenia typowe w języku angielskim;
 • układ dokumentów - wewnętrzna struktura;
 • powiązanie językowe poszczególnych elementów;
 • przykłady tłumaczeń.