Tytuł szkolenia

Ile może wiedzieć obywatel? Prawo dostępu do informacji publicznej i jego najnowsze zmiany

Termin

01-10-2019, 02-10-2019

Termin

1-2.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Bartosz Bator

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych oraz nieposiadających wykształcenia prawniczego pracowników urzędów

Cele

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przepisów dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania w bieżącej pracy urzędnika, w tym najnowszymi zmianami w prawie – ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i jawności życia publicznego.

Efekty szkolenia

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości treści aktów prawnych, pojęć oraz praktyki dot. ochrony informacji publicznej
 • posiadanie umiejętności zgodnego z prawem udzielania informacji bądź odmowy dostępu do niej, czy ponownego wykorzystania
 • poznanie najnowszych zmian w prawie szczególnie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Program

 • Jak rozumieć pojęcie informacji publicznej? Komu przysługuje prawo dostępu? Podmioty zobowiązane do udostępnienia
 • Jakie informacje podlegają udostępnieniu? Jak udostępniać? Problematyka informacji przetworzonej
 • Ograniczenie prawa dostępu – tajemnica przedsiębiorstwa i prywatność osoby fizycznej.
 • Tryb udostępniania informacji - wnioskowy, przez wywieszenie, wyłożenie. Jakie obowiązki ma instytucja udostępniająca? Forma, termin i koszty
 • Odmowa udostępnienia, umorzenie postępowania i odwołanie od decyzji. Skarga do sądu. Odpowiedzialność karna
 • Nowa ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Czym różni się dostęp do informacji od ponownego wykorzystania? Jakie są różnice pomiędzy informacją publiczną a informacją sektora publicznego?
 • Ponowne wykorzystania a ochrona z prawa autorskiego
 • Dostęp do informacji publicznej a uprawnienia dziennikarzy (wybrane zagadnienia prawa prasowego)
 • Projekt ustawy o jawności życia publicznego – omówienie proponowanych zmian.