Tytuł szkolenia

Ile może wiedzieć obywatel? Prawo dostępu do informacji publicznej i jego najnowsze zmiany

Termin

27-05-2019, 28-05-2019

Termin

27-28.05.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych oraz nieposiadających wykształcenia prawniczego pracowników urzędów

Cele

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przepisów dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania w bieżącej pracy urzędnika, w tym najnowszymi zmianami w prawie – ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i jawności życia publicznego.

Efekty szkolenia

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości treści aktów prawnych, pojęć oraz praktyki dot. ochrony informacji publicznej
 • posiadanie umiejętności zgodnego z prawem udzielania informacji bądź odmowy dostępu do niej, czy ponownego wykorzystania
 • poznanie najnowszych zmian w prawie szczególnie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Program

 • Jak rozumieć pojęcie informacji publicznej? Komu przysługuje prawo dostępu? Podmioty zobowiązane do udostępnienia
 • Jakie informacje podlegają udostępnieniu? Jak udostępniać? Problematyka informacji przetworzonej
 • Ograniczenie prawa dostępu – tajemnica przedsiębiorstwa i prywatność osoby fizycznej.
 • Tryb udostępniania informacji - wnioskowy, przez wywieszenie, wyłożenie. Jakie obowiązki ma instytucja udostępniająca? Forma, termin i koszty
 • Odmowa udostępnienia, umorzenie postępowania i odwołanie od decyzji. Skarga do sądu. Odpowiedzialność karna
 • Nowa ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Czym różni się dostęp do informacji od ponownego wykorzystania? Jakie są różnice pomiędzy informacją publiczną a informacją sektora publicznego?
 • Ponowne wykorzystania a ochrona z prawa autorskiego
 • Dostęp do informacji publicznej a uprawnienia dziennikarzy (wybrane zagadnienia prawa prasowego)
 • Projekt ustawy o jawności życia publicznego – omówienie proponowanych zmian.