Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

HR 4.0 – zarządzanie ludźmi w administracji publicznej w świecie zmian i rozwoju

Termin

12-11-2014, 13-11-2014, 17-11-2014, 18-11-2014, 19-11-2014

Czas trwania

25 godzin

Forma zajęć

warsztatowo-seminaryjna, z dużą liczbą ćwiczeń i przykładów

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

1350.00 PLN

Adresat

dyrektorzy komórek ds. kadr, menedżerowie odpowiedzialni za systemowe zarządzanie kadrami w administracji publicznej

Cele

rozwój wiedzy i umiejętności liderów odpowiedzialnych za systemowe zarządzanie kadrami w zakresie budowania efektywnych rozwiązań personalnych i trafnej oceny z kim, kiedy i w jakim zakresie możliwe jest realizowanie strategicznych projektów z zakresu zarządzania ludźmi w administracji publicznej

Efekty szkolenia

Wzrost kompetencji w zakresie systemowego zarządzania kadrami w administracji publicznej

Program

 1. Strategia personalna – filozofia zarządzania:
  1. Perspektywa systemowa
  2. Perspektywa indywidualistyczna
  3. Perspektywa pragmatyczna
 2. „Systemy i projekty personalne:
  1. Bariery utrudniające opracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań systemowych i projektów personalnych
  2. Ewaluator wartości i skuteczności projektu personalnego
 3. „Rozwój pracowników:
  1. Modele rozwoju człowieka dorosłego: Piaget, Kohlberg, Labouvie-Vief, Loevinger, Kegan, Torbert
  2. Kryzys ekspercki a kryzys indywidualistyczny
  3. Ocena kompetencji: analiza i porównanie różnych narzędzi oceny (skutecznych oraz nieefektywnych) opracowanych i wykorzystywanych do oceny kompetencji zawodowych
  4. Motywowanie: budowanie systemów wynagrodzeń stałych i zmiennych w oparciu o zrównoważoną metodę analityczno-punktową
 4. „Każdy z uczestników szkolenia otrzyma 5 narzędzi:
  1. Kwestionariusz HPI (Human Performance Improvement) umożliwiający analizę barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie powierzonych zadań
  2. Ewaluator wartości i skuteczności projektu personalnego
  3. Gadżet (5 liter) wspierający budowanie rozwiązań oraz myślenie zgodnie z współzależną logiką działania
  4. 6 skal obserwacyjnych do oceny kompetencyjnej menedżera
  5. Ewaluator systemu wynagrodzeń