Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Francuski_Intensywny kurs konwersacyjny z elementami gramatyki (poziom średniozaawansowany niższy B1+) ONLINE LIVE

Termin

21-06-2021, 23-06-2021, 25-06-2021, 28-06-2021, 30-06-2021, 02-07-2021, 05-07-2021, 07-07-2021

Termin

21 czerwca – 7 lipca 2021 r.   (poniedziałek, środa i piątek)

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (8 dni zajęć po 135 minut) 

godz. 8:00-10:30, w tym przerwa 9:15-9:30 

Forma zajęć

zajęcia konwersacyjne prowadzone całkowicie w języku francuskim będące zaproszeniem do rozmowy na bieżące i nurtujące tematy społeczno-polityczne z wykorzystaniem nagrań audio i wideo. Elementy powtórki z gramatyki odnoszą się bezpośrednio do celów komunikacyjnych jakie pragną osiągnąć kursanci i są odpowiedzią na ich trudności i pytania.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Edyta Wietecha

Adresat

pracownicy administracji chcący nabrać płynności w posługiwaniu się językiem francuskim

Cele

rozwój kompetencji komunikacyjnych, swobodne zabieranie głosu w debacie na tematy społeczno-polityczne, uzupełnienie zagadnień gramatycznych niezbędnych do poprawnej komunikacji, poszerzenie słownictwa z zakresu aktualności z Francji, Europy i Świata. Częstość oraz długość trwania zajęć mają zapewnić uczestnikom intensywny kontakt z językiem, tak, aby mogli zauważyć istotną poprawę w płynności posługiwania się nim.  

Program

rozwój rozumienia ze słuchu i wypowiadania się na tematy z życia codziennego, zawodowego i społeczno-politycznego. Powtórzenie zagadnień gramatycznych z poziomu podstawowego i średnio-zaawansowanego zgodnie z potrzebami grupy.