Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

English to go - poziom zaawansowany

Termin

19-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych, poniedziałek 14.00 – 15.30 i środa 8.30 – 10.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

każdy kto chciałby wzbogacić swoje słownictwo i doskonalić swoje umiejętności konwersacyjne

Cele

wykorzystanie posiadanych umiejętności językowych w konwersacji

Program

Podstawą każdych zajęć będzie analiza autentycznych materiałów (prasa, publikacje internetowe, materiały video). Analizować będziemy użyte w nich słownictwo i struktury gramatyczne. Materiały te posłużą również do wymiany zdań i opinii o przedstawionych problemach, co pozwoli na doskonalenie umiejętności formułowania myśli i prowadzenia konwersacji w sposób możliwie najbardziej naturalny.