Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Elektroniczna komunikacja oraz wdrażanie usług elektronicznych za pośrednictwem ePUAP

Termin

29-10-2015

Forma zajęć

Wykład z prezentacją możliwości platformy i elementami konwersatorium

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Monika Mroczko

Adresat

Wszyscy pracownicy urzędów zainteresowani możliwościami platformy ePUAP oraz komunikacją elektroniczną

Cele

Zapoznanie uczestników z zapoznanie uczestników z pojęciem komunikacji elektronicznej, usługi elektronicznej oraz platformą ePUAP

Efekty szkolenia

  • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania zasad elektronicznej komunikacji pomiędzy jednostkami administracji oraz  pomiędzy jednostką administracji obywatelem
  • nabycie umiejętności sprawnego  poruszania się po ePUAP, wyszukiwania usług, składania  wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP

Program

  • Otoczenie prawne komunikacji elektronicznej – ustawa o informatyzacji podmiotów publicznych (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi), ustawa o podpisie elektronicznym
  • Elektroniczna Platforma usług Administracji Publicznej ePUAP – geneza powstania, warunki i zasady korzystania, planowane zmiany
  • Poruszanie po ePUAP – instytucja publiczna oraz obywatel
  • Profil Zaufany ePUAP – alternatywa płatnego podpisu elektronicznego
  • Usługi elektroniczne – rodzaje, zasady wdrażania