Tytuł szkolenia

Efektywność zawodowa i zarządzanie czasem

Termin

26-06-2023, 27-06-2023

Termin

26-27.06.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: mini-wykłady, badania indywidualnych skryptów działania SMART9 Diagnostics, budowanie indywidualnego programu rozwoju

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

800.00 PLN

Adresat

wszyscy pracownicy administracji

Cele

Skuteczna niwelacja negatywnych skryptów działania, wypracowanie nowych zasad efektywniejszego funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym a także dostosowanie narzędzi zarządzania czasem do własnej osobowości.

Efekty szkolenia

 • poprawa wykorzystania czasu w życiu zawodowym i osobistym
 • wypracowanie metod pracy, które zwiększą efektywność i zmniejszą poziom stresu związanego z natłokiem obowiązków

Program

 • Dlaczego zasady zarządzania czasem często nie są stosowane
  w praktyce?
 • różnice między „zarządzaniem czasem” , „zarządzaniem sobą w czasie”, oraz najnowszą generacją percepcji czasu, którą jest „efektywność indywidualna” zależna od niespecyficznych predyspozycji każdego człowieka
 • Jakie mamy trudności w gospodarowaniu czasem?
 • „pożeracze czasu”, uzależnienie od czasu i „zwalniacze czasu”
 • w jaki sposób można alokować czas 
 • różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu
 • Efektywność osobista jako podstawa najefektywniejszego wykorzystania czasu
 • badanie SMART9 Time Management Diagnostic Tool,
  w którym każdy z uczestników rozpozna blokady mogące zakłócać jego indywidualną efektywność w zarządzaniu sobą w czasie
 • Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków
 • reguła Pareto – alokowanie czasu tak aby realizować ważne zadania bez zwłoki
 • metoda ABC – czynności najważniejsze i podlegające delegowaniu
 • macierz Eisenhowera – jako narzędzie eliminacji czynności zbędnych na korzyść kluczowych
 • reguły skutecznego planowania
 • Indywidualny plan działania na okres 3 miesięcy po szkoleniu, przygotowany w oparciu o wytyczne rozwojowe i wiedzę oraz nowe umiejętności i kompetencje zdobyte na szkoleniu