Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Efektywność zawodowa i zarządzanie czasem

Termin

23-05-2017, 24-05-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, badania indywidualnych skryptów działania SMART9 Diagnostics, budowanie indywidualnego programu rozwoju

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji

Cele

 • skuteczna niwelacja negatywnych skryptów działania, wypracowanie nowych zasad efektywniejszego funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym.
 • dostosowanie narzędzi zarządzania czasem do własnej osobowości

Efekty szkolenia

 • poprawa wykorzystania czasu w życiu zawodowym i osobistym
 • wypracowanie metod pracy, które zwiększą efektywność i zmniejszą poziom stresu związanego z natłokiem obowiązków

Program

 • Dlaczego zasady zarządzania czasem często nie są stosowane w praktyce?
 • różnice między „zarządzaniem czasem” , „zarządzaniem sobą w czasie”, oraz najnowszą generacją percepcji czasu, którą jest „efektywność indywidualna” zależna od niespecyficznych predyspozycji każdego człowieka
 • Jakie mamy trudności w gospodarowaniu czasem?
 • „pożeracze czasu”, uzależnienie od czasu i „zwalniacze czasu”
 • w jaki sposób można alokować czas 
 • różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu
 • Efektywność osobista jako podstawa najefektywniejszego wykorzystania czasu
 • badanie SMART9 Time Management Diagnostic Tool, w którym każdy z uczestników rozpozna blokady mogące zakłócać jego indywidualną efektywność w zarządzaniu sobą w czasie
 • Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków
 • reguła Pareto – alokowanie czasu tak aby realizować ważne zadania bez zwłoki
 • metoda ABC – czynności najważniejsze i podlegające delegowaniu
 • macierz Eisenhowera – jako narzędzie eliminacji czynności zbędnych na korzyść kluczowych
 • ustalanie celów według precyzyjnych kryteriów – metoda SMART
 • reguły skutecznego planowania
 • Indywidualny plan działania na okres 3 miesięcy po szkoleniu, przygotowany w oparciu o wytyczne rozwojowe i wiedzę oraz nowe umiejętności i kompetencje zdobyte na szkoleniu