Tytuł szkolenia

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Termin

19-10-2022, 20-10-2022

Termin

19-20.10.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Adresat

 • szkolenie przeznaczone jest dla szeregowych członków zespołów.
 • metodologia w nim zastosowana jest kompatybilna ze szkoleniem „komunikacja kierownika”.  Nie jest zatem rekomendowane dla uczestników tego szkolenia (kierowników), lecz ich podwładnych.

Cele

Doskonalenie umiejętności budowania partnerskich relacji komunikacyjnych w zespole złożonym z różnych osobowości.  Metodologia Smart9 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu współpracowników
 • podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami w budowaniu relacji komunikacyjnych w zespole.
 • nauka współpracy skierowana na realizację celu zespołowego.
 • wiele praktycznych doświadczeń i rozwiązań 

Program

 • Rola przepływu informacji w komunikacji poziomej i pionowej w zespołach. Dyskusja połączona z wykładem: czy skutecznej i efektywnej komunikacji można się nauczyć:
 • z czego wynikają problemy w przepływie informacji,
 • osobowość człowieka jako generator komunikatów,
 • płaszczyzny wypowiedzi Von Thuna oraz „fikołek komunikacyjny” w przepływie informacji,
 • dwa zdania teorii o komunikacji pionowej i poziomej pomiędzy zespołami i komórkami organizacji,
 • rola przywódcy zespołu w komunikacji.
 • Ćwiczenie – „Moja osada” – współpraca zespołu przy utrudnieniach komunikacyjnych.
 • Zakłócenia w przepływie informacji  w urzędzie między zespołami i ich wpływ na efektywność  organizacji.
 • Gra strategiczna „Nieznany kontynent
 • Klucz do efektywnej i współpracy w zespole- Komunikacja werbalna a pozawerbalna – najnowsze badania w praktyce:
 • Informacja zwrotna i jej rola w komunikacji i współpracy w zespole:
 • procedura konstruowania informacji zwrotnej,
 • asertywne argumentowanie i przekonywanie,
 • poprawna krytyka,
 • umiejętne dowartościowanie.