Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

Dylematy etyczne w pracy urzędnika – warsztaty

Termin

24-09-2018

Termin

24.09.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Warsztaty

Liczba uczestników

16

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • doradcy etyczni
 • koordynatorzy Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji
 •  urzędnicy odpowiedzialni za tworzenie procedur antykorupcyjnych
 •  urzędnicy odpowiedzialni za systemy powiadamiania o nieprawidłowościach, urzędnicy zarządzający zespołami pracowniczymi

Cele

Zdobycie wiedzy praktycznej  i umiejętności z zakresu kształtowania
i promocji etyki urzędniczej.

Efekty szkolenia

Uczestnicy będą znali:

 • przykłady najczęstszych sytuacji wyzwań etycznych spotykanych w służbie cywilnej
 • metody wspierania urzędników, zarówno stopnia podstawowego jak
 • i zarządczego, w sytuacji wyzwań etycznych
 • metody promowania etyki urzędniczej i zapobiegania sytuacjom nieetycznym

Uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać sytuacje potencjalnych wyzwań etycznych
 • pomagać urzędnikom w rozstrzyganiu wątpliwości
 • tworzyć skuteczne procedury proetyczne i antykorupcyjne dla zespołów i instytucji
 • wpierać zarządzających w skutecznym zapobieganiu zachowaniom nieetycznym

Program

Przyczyny zachowań niezgodnych z etyką urzędniczą. Kiedy i dlaczego uczciwi ludzie kradną?

 • konflikt motywu wartości z motywem korzyści własnej
 • sytuacja wyboru między korzyścią własną a wartościami służby cywilnej w pracy urzędnika państwowego
 • usprawiedliwienia społecznie uzgadniane jako metoda uzyskania przyzwolenia społecznego na czyny nieetyczne

Etyka pracownicza w administracji państwowej.

 • przykłady sytuacji mogących prowadzić do naruszania zasady etyki urzędniczej – specyficzne przypadki

„Granice wdzięczności” – prawo a zwyczaje i przyzwolenie społeczne.

 • elementy prawa pracy i przepisów antykorupcyjnych potrzebnych urzędnikom, w codziennej pracy
 • połączenie metod systemowych z wiedzą o zjawiskach społecznych:

Tworzenie skutecznych polityk i procedur wewnętrznych.

Metody radzenia sobie w sytuacjach wątpliwych etycznie.

Zarządzanie i rola przełożonego we wzmacnianiu etyki pracowniczej i zapobieganiu korupcji.

 • budowanie kultury organizacyjnej wspierającej etykę pracowniczą.
 • podstawowe błędy zarządzania nasilające zachowania nieetyczne – jak ich unikać?
 • kontrola – metody i skutki. Bezkarność a nadmierna kontrola – jak znaleźć złoty środek?
 • skuteczna reakcja przełożonego na przypadki naruszeń etyki urzędniczej
 • sygnalizowanie nieprawidłowości – możliwości i ograniczenia