Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

Doradca ds. etyki. Następny krok.

Termin

22-05-2023, 23-05-2023

Termin

22-23.05.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne. Warsztat, prezentacja, ćwiczenia, warsztaty

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

900.00 PLN

Adresat

doradcy ds. etyki w służbie cywilnej, a także inne osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej i budowania dobrych relacji z innymi

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu podstawowym przeznaczonym dla doradców ds. etyki.

Cele

Celem szkolenia jest dalsze doskonalenie umiejętności bycia doradcą ds. etyki.

Efekty szkolenia

Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia pomagające w jeszcze bardzie efektywny sposób wypełniać powierzone zadania oraz skuteczniej komunikować się z innymi pracownikami. Szkolenie będzie okazją do analizy własnych umiejętności komunikacyjnych i przyjrzeniu się błędom popełnianym podczas rozmowy z innymi.

Program

  • techniki zadawania pytań w oparciu o model GROW
  • diagnoza potrzeb rozmówcy
  • zniekształcenia poznawcze
  • analiza metaprogramów rozmówcy
  • błędy w komunikacji z rozmówcą
  • znaczenie umiejętności werbalnych i niewerbalnych
  • ocena a spostrzeżenia
  • budowanie jeszcze lepszych relacji z innymi pozwalające zdobyć sympatię rozmówcy
  • sposoby zabezpieczenie się przed manipulacją ze strony rozmówcy