Tytuł szkolenia

Design Thinking – skuteczna metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań

Termin

28-10-2019, 29-10-2019

Termin

28-29.10.2019

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

990.00 PLN

Adresat

Od uczestników szkolenia nie jest wymagane posiadania specjalistycznej wiedzy. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby niezaznajomione z tematyką, jak również osoby chcące poszerzyć zakres wiedzy z omawianej dziedziny tj. m.in.: projektanci (junior/mid), programiści, architekci systemów, analitycy biznesowi, specjaliści ds. marketingu, kierownicy projektów, menedżerowie.

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie podejścia do procesu wytwarzania produktów wykorzystującego “myślenie projektowe” (Design Thinking).

Efekty szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikowi:

 • zrozumieć czym jest Design Thinking i dlaczego jest tak bardzo skuteczny
 • dowiedzieć się skąd bierze się innowacja, czym jest i czym NIE jest
 • zrozumieć dlaczego “więksi i lepsi” pracują inaczej
 • zobaczyć jak Design Thinking wdrożyć w proces wytwarzania produktu
 • wiedzieć dlaczego Design powinien być strategia a nie dekoracją
 • poznać sposoby szybkiego sprawdzenia czy pomysł ma sens
 • ryzykować (i nie panikować) w poszukiwaniu bardziej kreatywnych pomysłów
 • wiedzieć jak robiąc mniej osiągnąć więcej
 • przekonać się jak można przyspieszyć “zwinne metodyki”
 • poznać przykłady pokazujące niezwykłą skuteczność myślenia projektowego

Program

 • Design Thinking ー buzzword czy skuteczna metoda
 • Istota innowacji – czym jest i czym NIE jest
 • Dlaczego “lepsi” pracują inaczej
 • Design jako strategia, a nie dekoracja
 • Przechytrzyć problem – minimalizacja ryzyka
 • Myślenie projektowe ー jak przekonać się, czy pomysł ma sens
 • Szybszy Agile ー jak przyspieszyć “zwinne metodyki”
 • Narzędzia wspierające projektowanie
 • Przykłady zastosowania