Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Controlling personalny

Termin

16-10-2019, 17-10-2019

Termin

15-17.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykład, warsztaty - praca indywidulna i zespołowa, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza wszystkich szczebli
 • kierownicy działów kadr/zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracownicy działów kadr/zarządzania zasobami ludzkimi

Cele

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi koncepcjami efektywnego podejścia do spraw personalnych i controllingu personalnego w organizacji
 • zapoznanie uczestników ze wskaźnikami i metodami analitycznymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • przeanalizowanie celów, metod i zakresu użyteczności zastosowania controllingu personalnego w administracji publicznej 

Efekty szkolenia

 • nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu strategicznego i operacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • nabycie umiejętności obliczania i interpretacji wskaźników controllingowych
 • uświadomienie uczestnikom roli controllingu personalnego jako niezbędnego narzędzia do budowania efektywnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Program

 • Controlling personalny jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Analiza strategiczna obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • Strategia personalna a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
 • Projektowanie celów strategicznych i ich wskaźnikowanie
 • Controlling w procesach ZZL
 • Analiza funkcji personalnej w organizacji
 • Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych
 • Podstawowe mierniki controllingu personalnego w organizacji
 • Wybór wskaźników dla funkcji ZZL, metodologia ich liczenia i interpretacja