Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Can anyone become a leader? – Leadership (not just in the public sector) - poziom min. średniozaawansowany wyższy

Termin

19-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych,  środa i piątek 15:15-16:45

Forma zajęć

online: dyskusje na forum grupy, praca w podgrupach i parach, słuchanie/oglądanie materiałów audio-wideo, mini-prezentacje

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Paweł Kolczyński

Adresat

osoby pragnące podnieść swoje kompetencje językowe (ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia zasobu słownictwa na poziomie C1), którą są zainteresowane przywództwem, z uwzględnieniem realiów sektora publicznego.

Cele

Rozwój umiejętności budowania spójnych wypowiedzi w języku angielskim i poszerzenie zasobu słownictwa. W wyniku szkolenia, uczestnicy zdobędą też wiedzę dotyczącą efektywnego zarządzania sobą i/lub innymi.

Program

Tematem przewodnim szkolenia będzie przywództwo (leadership). Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się, co wyróżnia efektywnych leaderów. Uczestnicy i uczestniczki poznają swój własny styl przywództwa (leadership style) oraz sposoby na motywowanie siebie i innych do pracy i do osiągania celów. W wyniku lektury artykułów prasowych i popularnonaukowych oraz fragmentów książek z dziedziny zarządzania i psychologii, poznają techniki efektywnego zarządzania sobą i innymi.