Tytuł szkolenia

Asertywna komunikacja w pracy urzędnika

Termin

27-09-2018, 28-09-2018

Termin

27-28.09.2018

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje, symulacje rozmów

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Nela Szyszko-Oniszek

Adresat

pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli

Cele

Wzmocnienie umiejętności  budowania relacji współpracy  w kontaktach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi a także zwiększenie osobistej skuteczności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji z klientami poprzez właściwą analizę potrzeb i zachowania asertywne.

Efekty szkolenia

 • uświadomienie poziomu własnej asertywności
 • sprawne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez skuteczne stosowane technik asertywnej komunikacji
 • poprawa jakości współpracy w kontaktach z klientami i wzmocnienie osobistego profesjonalnego wizerunku

Program

 • Osobiste postawy wobec klientów
 • Stereotypy i uprzedzenia wpływające na wzajemną komunikację
 • Czynniki budujące zadowolenie klienta
 • Budowanie podstaw dobrego kontaktu – tworzenie pierwszego wrażenia i świadome posługiwanie się „językiem ciała”
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania się i jego konsekwencje w relacjach z innymi
 • Rozumienie asertywnej postawy – sposób działania osób asertywnych
 • Zachowania uległe, agresywne i manipulacyjne -  ich źródła i przejawy we wzajemnych kontaktach
 • Sposoby postępowania  w przypadku zachowań  agresywnych i manipulacyjnych
 • Techniki asertywnej komunikacji w sytuacjach trudnych emocjonalnie – komunikaty „od siebie”
 • Asertywne wyznaczanie granic – analiza trudności z mówieniem „nie” i ćwiczenie techniki asertywnej odmowy
 • Asertywne przekazywanie i przyjmowanie krytyki – ćwiczenie efektywnego udzielania informacji zwrotnej