Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_„Welcome to Poland” - przyjmowanie zagranicznych gości w Polsce (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

28-06-2021, 29-06-2021, 30-06-2021

Termin

28 - 30 czerwca 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

godz. 8:15 – 11:00  (w tym przerwa 9:45-10:00)

Forma zajęć

ćwiczenie umiejętności mówienia i słuchania, praca indywidualna, w parach oraz w małych grupach, symulacje, odgrywanie ról

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Adresat

osoby odpowiedzialne za organizację i przeprowadzanie wizyt przedstawicieli zagranicznych delegacji w Polsce

Cele

ćwiczenie zwrotów oraz słownictwa potrzebnego przy okazji podejmowania zagranicznych gości w miejscu pracy oraz poza nią, umiejętne dostosowanie wypowiedzi do kontekstu mniej i bardziej formalnego

Program

powitania/pożegnania, odbieranie gości z lotniska, dworca kolejowego, umiejętne prowadzenie krótkich, niezobowiązujących rozmów („small talk”), oprowadzanie po miejscu pracy, opowiadanie o polskich zwyczajach i tradycjach (w tym kulinarnych), organizowanie przyjęć w restauracji, organizowanie „czasu wolnego”: krótkich wyjazdów krajowych, wizyt w instytucjach kultury