Tytuł szkolenia

Angielski_Telephoning and Remote Working in English, Rozmowy telefoniczne i praca zdalna. (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

24-03-2021, 25-03-2021, 26-03-2021

Termin

24-26 marca 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych - 3 dni zajęć po 150 minut 

godz. 11:00-12:15 i 12:25-13:40

Forma zajęć

Warsztaty praktyczne i aktywizujące. Forma zajęć (przyjazna dla uczestnika) to praktyczna komunikacja, wykorzystanie zwrotów i słówek telefonicznych. Kurs z bogatymi materiałami audio/ wideo. Program dopasowany do poziomu uczestników.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które odbywają rozmowy telefoniczne i komunikują się zdalnie i pragną nabrać pewności siebie w kontaktach zdalnych w pracy: telefonicznie i online.   

Cele

Opanowanie posługiwania się telefonem i komunikatorami. Utrwalenie nawyków językowych i rady jak radzić sobie z problemem: „oni mówią za szybko i niewyraźnie”. Konsekwencje adaptacji do warunków Covid.

Program

Program zawierać będzie wybór odpowiednich form językowych, słownictwa (kopiuj-wklej) i przykładów audio/ wideo. Znajdą się też ćwiczenia utrwalające różne typy rozmów i komunikacji: telefonicznej i zdalnej oraz uwagi praktyczne.