Tytuł szkolenia

Angielski_Spotkania na żywo i online w pigułce (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

04-10-2021, 05-10-2021, 07-10-2021

Termin

4-5 i 7 października 2021 r.

Czas trwania

3 dni szkoleniowe (po 150 minut dziennie)

4 i 7.10.2021 r. w godz. 11:00-12:15 i 12:30-13:45

5.10.2021 r. w godz. 13:00-14:15 i 14:30-15:45

Forma zajęć

Aktywna praca w grupie i w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, dyskusja panelowa, elementy small talk

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

pracownicy administracji publicznej uczestniczący w spotkaniach prowadzonych w języku angielskim na żywo i online

Cele

Rozwijanie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, zarówno w trakcie spotkań jak i w czasie przerw w obradach

Program

Elementy języka formalnego niezbędnego w trakcie spotkań. Wypowiadanie się na forum publicznym. Przełamywanie trudności w uczestniczeniu w spotkaniach na żywo i on-line. Zadawanie pytań i reagowanie na odpowiedzi innych. Stworzenie banku przydatnych struktur, o które można oprzeć wypowiedź.