Tytuł szkolenia

Angielski_Spotkania na żywo i online w pigułce (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

17-05-2021, 19-05-2021, 20-05-2021

Termin

17, 19-20 maja 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

w godz. 13:00-14;15 i 14:25-15:40

Forma zajęć

Aktywna praca w grupie i w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, dyskusja panelowa, elementy small talk

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej przygotowujący się do spotkań prowadzonych w języku angielskim

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi w typowej korespondencji oficjalnej prowadzonej z partnerami zagranicznymi, zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i spoza niej; omówienie zasad obowiązujących przy pisaniu raportów i notatek służbowych

Program

Elementy języka formalnego niezbędnego w trakcie spotkań. Wypowiadanie się na forum publicznym. Elementy small talk, dzięki którym uczestnicy nauczą się jak nawiązać i podtrzymać relacje z uczestnikami spotkań służbowych, rozmawiając nie tylko o zagadnieniach merytorycznych