Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_Spotkania na żywo i online w pigułce (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

29-06-2021, 01-07-2021

Termin

29 czerwca i 1 lipca 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni zajęć po 225 minut)

godz. 8:00-12:15 (w tym 2 przerwy 9:15-9:30 i 10:45-11:00)

Forma zajęć

aktywna praca w grupie i w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, dyskusja panelowa

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

pracownicy administracji publicznej przygotowujący się do spotkań prowadzonych w języku angielskim

 

Cele

rozwijanie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, zarówno w trakcie spotkań jak i w czasie przerw w obradach

Program

elementy języka formalnego niezbędnego w trakcie spotkań. Wypowiadanie się na forum publicznym. Elementy small talk, dzięki którym uczestnicy nauczą się jak nawiązać i podtrzymać relacje z uczestnikami spotkań służbowych, rozmawiając nie tylko o zagadnieniach merytorycznych.