Tytuł szkolenia

Angielski_Listening freely and nicely. (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

19-05-2021, 20-05-2021, 21-05-2021

Termin

19-21 maja 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych - 3 dni zajęć po 150 minut 

godz. 11:00-12:15 i 12:25-13:40

Forma zajęć

Nauka poprzez praktyczne ćwiczenia z listą najbardziej przydatnych słów w formie praktycznej formie pdf. Kurs obejmował będzie z bogate ilustracje w języku angielskim: słuchanie, wideo, prezentacje i ćwiczenia interaktywne. Zróżnicowane i interesujące materiały autentyczne

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które chcą poprawić swoją umiejętność rozumienia ze słuchu. Chcą bez dyskomfortu rozumieć język codzienny w mediach czy kontaktach w pracy z osobami, które mówią „normalnie” czyli „tak jak wszyscy”. Osoby które nie czują jeszcze języka i  z tego powodu bywają zagubione.

Cele

Praktyczne opanowanie rozumienia ze słuchu naturalnego języka mówionego. Wprowadzenie do języka bardziej i mniej formalnego, zrozumienie co autor miał na myśli lub o co chodziło w danej sytuacji. Celem jest praktyczna komunikacja z wprowadzeniem do rodowitych akcentów: amerykańskiego i angielskiego.  

Program

Praca nad doskonaleniem umiejętności rozumienia ze słuchu wraz ze wzbogacaniem słownictwa w formie przyjaznej dla uczestników. Program  obejmować będzie praktyczne przykłady języka codziennego, przydatnego w pracy i poza nią, tak aby wyrobić większą pewność w rozumieniu i we władaniu językiem  angielskim