Tytuł szkolenia

Angielski_Let’s talk about ”clout” in the world (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021

Termin

17-19.11.2021 r. 

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 lekcje po 150 minut)

w godz. 9:30-10:30 i 10:45-12:15

Forma zajęć

Dyskusja, słuchanie, analiza przykładów, praca z tekstami naukowymi i prezentacjami danych statystycznych, itd.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby zainteresowane problematyką stosunków międzynarodowych (w tym politycznych i handlowych); bezpieczeństwa; geopolityki; globalizacji, środowiska; zarządzania ryzykiem w skali światowej; itd.  

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego; rozwijanie sprawności językowych z wykorzystaniem anglojęzycznych nagrań i artykułów; ćwiczenie umiejętności tłumaczenia oraz przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym

Program

Tematyka rozdysponowania władzy (politycznej, gospodarczej, militarnej, hard and soft, itd.) w erze pandemii, Putina i Xi Jinping; stosunków międzynarodowych; bezpieczeństwa; globalizacji i handlu światowego; zagrożeń w skali świata; roli UE, ONZ, NATO, ASEAN i innych organizacji; roli prawa międzynarodowego, itd.