Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_Letnia szkoła mówienia (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

21-06-2021, 23-06-2021, 25-06-2021, 28-06-2021, 30-06-2021, 02-07-2021

Termin

21 czerwca - 2 lipca 2021 

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (6 dni) zajęcia w poniedziałki, środy i piątki

godz. 8:00-11:30  (w tym 2 przerwy  9:00-9:15 i 10:15-10:30)

 

Forma zajęć

spotkanie w formie online live - pracujemy jako grupa przy włączonych kamerach, tak, jakbyśmy spotkali się w naturalnych warunkach. Korzystamy z materiałów przygotowanych przez lektora oraz wybranych z zasobów Internetu. Posłużą one do dyskusji, budowania pytań, przedstawiania stanowiska, wyrażenia opinii etc. Zajęcia zaplanowane są co drugi dzień, co pozwoli uczestnikom przygotować się w domu, oglądając wybrany przez lektora krótki materiał czy też odrabiając zadane ćwiczenie

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

osoby, dla których mówienie jest najsłabszym obszarem znajomości języka angielskiego, a możliwość popełnienia błędu utrudnia im publiczne zabieranie głosu

Cele

nabranie większej pewności siebie w mówieniu, rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie ważnych obecnie w kontaktach online

Program

program obejmować będzie tematykę pracy, dnia codziennego i otaczającego nas świata, dostosowaną do potrzeb i poziomu grupy