Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_„KISS” – wyraź to krótko i klarownie (poziom co najmniej średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

22-06-2022, 23-06-2022, 24-06-2022

Termin

22-24.06.2022

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

godz. 8:30-11:15  (w tym przerwa 9:45-10:00)

Forma zajęć

ćwiczenia wdrażające poszczególne zasady KISS oraz praktyczne ich zastosowanie w wypowiedziach pisemnych

Liczba uczestników

8 osób

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

wszyscy, którzy chcieliby poprawić umiejętności pisania w języku angielskim

Cele

nabycie umiejętności  poprawnego wykorzystania słownictwa i struktur w komunikacji pisemnej

Program

zajęcia obejmować będą analizę rekomendowanego przez Komisję Europejską słownictwa, struktur gramatycznych i stylu w wypowiedziach pisemnych oraz praktyczne ćwiczenia. Motywem przewodnim będzie: jak pisać krótko i zrozumiale.