Tytuł szkolenia

Angielski_KISS – wyraź to krótko i klarownie. (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

12-10-2021, 13-10-2021, 15-10-2021

Termin

12-13 i 15.10.2021 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 lekcje po 150 minut)

w godz. 11:00-12:15 i 12:30-13:45

 

Forma zajęć

Praca w grupie 'na żywo' oraz praca na materiałach udostępnionych z wyprzedzeniem do przeanalizowania przed zajęciami

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Wszyscy, którzy chcieliby poprawić umiejętności pisania w języku angielskim

Cele

Nabycie umiejętności poprawnego wykorzystania słownictwa i struktur w komunikacji pisemnej

Program

Zajęcia obejmować będą analizę rekomendowanego przez Komisję Europejską słownictwa, struktur gramatycznych i stylu w wypowiedziach pisemnych oraz praktyczne ćwiczenia. Motywem przewodnim będzie: jak pisać krótko i zrozumiale.