Tytuł szkolenia

Angielski_I get it, I talk. Rozumiem i mówię płynnie. (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

14-04-2021, 15-04-2021, 16-04-2021

Termin

14-16 kwietnia 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych - 3 dni zajęć po 150 minut 

godz. 11:00-12:15 i 12:25-13:40

Forma zajęć

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. Praca ze zróżnicowanymi materiałami autentycznymi. Różnorodne formy pracy o aktywizującym charakterze z przykładami audio-wideo.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby które chcą ograniczyć dyskomfort i nabrać więcej pewności siebie w komunikacji i w rozumieniu innych, w środowisku pracy i w bardziej codziennych sytuacjach. Osoby dla których priorytetem jest zaktywizowanie swoich umiejętności

Cele

Opanowanie wypowiedzi głównie ustnych, w odpowiednim stylu. Ograniczenie braku komfortu wypowiedzi oraz braku komfortu spowodowanego trudnościami w zrozumieniu. Opanowanie naturalnego języka i wprowadzenie do lokalnych akcentów (interesujące uwagi praktyczne). 

Program

Praca nad słownictwem w przyjaznej dla uczestników formie (bogate listy słownictwa na każdych zajęciach, w formie praktycznych list pdf). Przydatne uwagi praktyczne co do form i nawyków językowych.