Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_How to Manage Word-building. Jak zrozumieć wypowiedź bez znajomości wszystkich słów. (poziom średniozaawansowany niższy B1+ lub wyższy) ONLINE LIVE

Termin

23-06-2021, 24-06-2021, 25-06-2021

Termin

23 - 25 czerwca 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

godz. 13:15-16:00 (w tym przerwa 14:30-14:45)

 

Forma zajęć

praca nad słownictwem w formie przyjaznej dla uczestników (bogate listy słownictwa na każdych zajęciach). Przydatne uwagi praktyczne co do słowotwórstwa i struktur językowych

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

osoby na poziomie około B1+, które chcą zrozumieć zasady tworzenia słów po angielsku. Oznacza to umiejętność zrozumienia logiki zadania i całości (pozornie) trudnej wypowiedzi. Adresat kursu to zatem osoby chcące ograniczyć dyskomfort związany z brakiem słów do płynnej komunikacji.

Cele

opanowanie umiejętności dochodzenia do znaczenia słów z kontekstu. Jak bez wielkiej pomocy słownika, bazując na posiadanej wiedzy, zrozumieć znaczenie wypowiedzi, dokumentów, krótkiego filmu, relacji ze zdarzenia etc.i poradzić sobie z tzw „trudnymi słowami” (które nie są takie trudne).  

Program

zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. Praca ze zróżnicowanymi materiałami autentycznymi i profesjonalnymi. Różnorodne formy pracy o aktywizującym charakterze z przykładami audio-wideo.