Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_„Express yourself – jak być komunikatywnym” (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

28-06-2021, 30-06-2021, 02-07-2021, 05-07-2021, 07-07-2021, 09-07-2021

Termin

28 czerwca - 9 lipca 2021 

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (6 dni zajęć po 180 minut) w poniedziałki, środy i piątki

godz. 8:30-11:50 (w tym 2 przerwy w godz. 9:30-9:40 i 10:40-10:50)

Forma zajęć

praca w grupie i parach, prezentacje i wymiana poglądów, konwersacje

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

osoby, które czują, że nie przychodzi im łatwo wypowiadać się w języku angielskim

Cele

nabranie pewności siebie w mówieniu; rozwój umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych; zachowanie równowagi między płynnością (fluency) a poprawnością (accuracy) w mówieniu

Program

tematyka zajęć dotyczyć będzie popularnych kwestii i tematów, które pojawiają się aktualnie w debacie publicznej i będzie w dużej mierze zależeć od zainteresowań uczestników. Zajęcia wymagać będę od uczestników przedstawienia tematu, wyrażania swojego zdania, oceny sytuacji i podjęcia dialogu z innymi uczestnikami.