Tytuł szkolenia

Angielski_Emailing (poziom średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

23-03-2021, 24-03-2021, 26-03-2021

Termin

23-24 i 26 marca 2021

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

godz. 11:00-12:15 i 12:30-13:45

Forma zajęć

Praca w grupie "na żywo" w oparciu o materiały szkoleniowe udostępnione do przeanalizowania przed kolejnymi zajęciami

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Osoby zaintersowane doskonaleniem wypowiedzi pisemnych (e-mail) w kontekście zawodowym

Cele

Zaznajomienie się z najbardziej naturalnymi  strukturami językowymi powszechnie używanymi w mailach

Program

Zajęcia usystematyzują posiadaną już w części wiedzę praktyczną uczestników dotyczącą pisania maili w kontekście pracy urzędnika. Przećwiczymy słownictwo i struktury językowe bazując na autentycznych materiałach i kładąc nacisk na poprawność i precyzję przekazywanej informacji. Wspomnimy jak uniknąć popularnych błędów zarówno tych stylistycznych jak i gramatycznych.