Tytuł szkolenia

Angielski_Boost active vocabulary (poziom średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021

Termin

9-11 czerwca 2021

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

godz. 11:00-12:15 i 12:25-13:40

Forma zajęć

Zajęcia praktyczne online z wykorzystaniem multimediów. Na każdej sesji uczestnicy otrzymają przejrzysty wykaz praktycznego słownictwa do wykorzystania na zajęciach (przyjazne pliki pdf). Aktywizacja uczestników i wymiana doświadczeń

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które chcą zwiększyć zakres swojego aktywnego i biernego słownictwa

Cele

Opanowanie ustnych form wypowiedzi, nabranie większej pewności siebie i dokładności, łatwiejszy udział w dyskusjach; sposobów efektywnego uczenia się słownictwa, podstaw słowotwórstwa
i dochodzenia do znaczenia w kontekście.

Program

Praca nad słownictwem w formie przyjaznej dla uczestników (bogate listy słownictwa i przydatnych struktur).. Uaktywnienie i utrwalenie zdobytych zasobów słów.