Tytuł szkolenia

Angielski_A language of administration “crash course” in English (poziom średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

25-05-2021, 26-05-2021, 27-05-2021

Termin

25-27 maja 2021 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych - 3 dni zajęć po 150 minut 

godz. 10:00-11:15 i 11:30-12:45

Forma zajęć

Mówienie, dyskusja, słuchanie i czytanie tekstów o tematyce związanej z administracją publiczną

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby z dość dobrą znajomością języka angielskiego, dla których zagadnienia i język administracji są stosunkowo mało znane, a które ze względu na stanowisko pracy powinny je lepiej poznać.

Cele

Szybkie rozwinięcie kompetencji językowych w kontekście administracji publicznej i służby cywilnej

Program

Praca w administracji (rekrutacja, motywacja, ocena, zadania, procedury, odpowiedzialność, etyka); sektor publiczny vs. prywatny; analiza autentycznych tekstów (także z punktu widzenia języka urzędowego przyjaznego obywatelom/Plain English Campaign); administracja publiczna w mediach; rejestr językowy; język UE; najbardziej typowy język legislacyjny używany w aktach prawnych krajowych i unijnych.