Tytuł szkolenia

Angielski - Udane prezentacje. Jak klarownie i bez lęku wypowiadać się publicznie? (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

28-11-2019, 29-11-2019, 06-12-2019

Termin

28-29.11. i 6.12.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

(3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

 

Forma zajęć

Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania. Uczestnicy będą brać aktywny udział we wszystkich zajęciach, a poziom kursu zostanie w miarę możliwości dostosowany do ich indywidualnych potrzeb

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Pracownicy administracji publicznej zainteresowani powyższą tematyką. Szkolenie będzie pomocne dla osób, które zobowiązane są do wygłaszania krótszych lub dłuższych wypowiedzi na forum publicznym

Cele

Przygotowanie do wygłaszania prezentacji w języku angielskim, a także do uporządkowanego wypowiadania się podczas spotkań na forum międzynarodowym