Tytuł szkolenia

Angielski - Udane prezentacje. Jak klarownie i bez lęku wypowiadać się publicznie? (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

29-11-2018, 30-11-2018, 07-12-2018

Termin

29-30.11. i 7.12.2018

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania. Uczestnicy będą brać aktywny udział we wszystkich zajęciach, a poziom kursu zostanie w miarę możliwości dostosowany do ich indywidualnych potrzeb

Liczba uczestników

6-11

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Cele

Przygotowanie do wygłaszania prezentacji w języku angielskim, a także do uporządkowanego wypowiadania się podczas spotkań na forum międzynarodowym

Program

Kurs przedstawi definicję i strukturę prezentacji. Wprowadzone i przećwiczone zostaną specyficzne zwroty przydatne w tego typu wypowiedziach oraz techniki ich urozmaicania i osiągania najkorzystniejszego wrażenia na odbiorcach. Kurs zakończony będzie wygłoszeniem krótkiej prezentacji przez każdego z uczestników. Kurs będzie przydatny dla osób, które zobowiązane są do wygłaszania krótszych lub dłuższych wypowiedzi na forum publicznym itp.