Tytuł szkolenia

Angielski - Telephoning in English - język i umiejętności przydatne podczas rozmów telefonicznych (poziom średniozaawansowany)

Termin

19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019

Termin

19-21.03.2019 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Praktyczne warsztaty aktywizujące uczestników. Wszechstronna komunikacja, wykorzystanie zwrotów i słówek telefonicznych z wysłuchanych nagrań, materiałów audio/ wideo. Praca w parach i indywidualnie, zróżnicowane ćwiczenia.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które prowadzą rozmowy telefoniczne po angielsku i pragną nabrać pewności siebie w efektywnym porozumiewaniu się i profesjonalnym użyciu telefonu

Cele

Opanowanie posługiwania się telefonem jako narzędziem w biurze i prywatnie. Poznanie i utrwalenie stosownych struktur i słownictwa oraz stopniowe ograniczanie bariery językowej typowej w tego typu sytuacjach. Problem time management i jak radzić sobie z brakiem czasu na telefonie i utrudnieniem typu: „oni mówią za szybko i niewyraźnie”.

Program

Odpowiednie formy gramatyczne, leksykalne i struktury, przykłady audio i ćwiczenia utrwalające, różne typy rozmów telefonicznych i zasady ich prowadzenia Przydatne praktyczne uwagi psychologicznych.