Tytuł szkolenia

Angielski - Telephoning in English - język i umiejętności przydatne podczas rozmów telefonicznych (NOWOŚĆ) (poziom średniozaawansowany niższy)

Termin

25-09-2018, 26-09-2018, 27-09-2018

Termin

25-27.09.2018

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Praktyczne warsztaty aktywizujące uczestników. Wszechstronna komunikacja, wykorzystanie zwrotów i słówek telefonicznych z wysłuchanych nagrań, materiałów audio/ wideo. Praca w parach i indywidualnie, zróżnicowane ćwiczenia.

Liczba uczestników

6-11

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby pragnące nabrać pewności siebie w w efektywnym porozumiewaniu się i profesjonalnym użyciu telefonu

Cele

Opanowanie posługiwania się telefonem jako pomocnym narzędziem pracy w urzędzie i prywatnie. Poznanie i utrwalenie stosownych struktur i słownictwa oraz stopniowe ograniczanie bariery językowej typowej w tego typu sytuacjach. Problem time management i jak radzić sobie z brakiem czasu na telefonie i utrudnieniem typu: „oni mówią za szybko i niewyraźnie”.

Program

Odpowiednie formy gramatyczne, leksykalne i struktury, przykłady audio i ćwiczenia utrwalające, różne typy rozmów telefonicznych i zasady ich prowadzenia Przydatne praktyczne uwagi psychologicznych